Kontakt

 

Bachtelhuber Hof
Marianne Ilmauer
An der Ache 9
D - 83317 Oberteisendorf

Tel.: +49 (0)8666 1281
Fax: +49 (0)8666 228249

info@bachtelhuberhof.de